Contact

Declar ca, prin trimiterea unui mesaj catre S.C. Energomontraj Grup S.R.L., in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor RGPD), am luat la cunostinta ca S.C. Energomontraj Grup S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia legala de a-mi administra, prelucra, si porta in conditii de siguranta numai pentru scopurile prevazute de legislatia in vigoare, datele mele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizeaza, dupa caz, un membru al familiei mele ori o alta persoana.

Aceste informatii vor putea fi introduse in baza de date a S.C. Energomontraj Grup S.R.L. sub orice forma materiala pe suport de hartie sau electronica.


Pitesti, Cartier Gavana, B-dul Nicolae Balcescu nr. 157 B

luminaparkresidence@gmail.com